O nama

Osnovni podaci:

Pun naziv: Brokersko-dilersko društvo ABC BROKER A.D. Beograd
Skraćeni naziv: ABC BROKER A.D. Beograd
Pravna forma: Zatvoreno akcionarsko društvo
Datum osnivanja: 28.05.2008.
Sedište: Gandijeva 7/10, 11 070 Novi Beograd
Matični broj: 20425512
PIB: 105683781
Naziv i šifra delatnosti: Posredovanje u poslovima s hartijama od vrednosti - 6612
Računi kod banaka: Piraeus bank – Beograd- 125-1764767-58

Dokumenta

Informacije malom klijentu

Pravilnik izvršavanja naloga

Pravila poslovanja

Pravilnik o politikama u sukobu interesa

TARIFNIK

Postupanje po pritužbama klijenata

Pravilnik o načinu kategorizacije klijenata

Pravilnik o postupcima i merama za otkrivanje i sprečavanje zloupotreba

Odluka o sazivanju skupštine

Odluka o sazivanju ponovljene skupštine 2013

Odluka o sazivanju vanredne skupštine akcionara

Odluka o sazivanju godišnje skupštine akcionara 2015

Odluka o sazivanju ponovljene godišnje skupštine akcionara 2015

Odluka o sazivanju godišnje skupštine akcionara 2016

Odluka o sazivanju ponovljene godišnje skupštine akcionara 2016

obavestenje o privremenoj zabrani obavljanja delatnosti

odluka o sazivanju godišnje skupštine akcionara 2017

odluka o sazivanju ponovljene godišnje skupštine akcionara 2017

odluka o promeni datuma održavanja godišnje skupštine akcionara 2017

odluka o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara

odluka o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara 2018

Odluka o sazivanju ponovljene sednice skupstine akcionara 2018

odluka o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara 2019

odluka o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara 2020

odluka o sazivanju ponovljene sednice skupštine akcionara 2020

odluka o sazivanju ponovljene sednice skupštine akcionara 2020

odluka o sazivanju vanredne sednice

odluka o sazivanju ponovljene vanredne skupštine 2020

Predlog dopune dnevnog reda_2020

odluka o sazivanju skupštine akcionara 2021

odluka o sazivanju ponovljene skupštine akcionara 2021

odluka o sazivanju vanredne skupštine akcionara 2022

Odluka o sazivanju redovne sednice skupštine 2022

Odluka o sazivanju vanredne sednice skupštine ponovljena 2022

Odluka o sazivanju redovne sednice skupštine ponovljena sednica 2022

Odluka o sazivanju vanredne sednice skupštine 2022-novembar

Odluka o sazivanju vanredne sednice skupštine 2022- ponovljene

Odluka o sazivanju vanredne sednice skupštine 2023

Odluka o sazivanju ponovljene sednice skupštine 2023