Naslovna
Aktivnost


Akcije sa najvećim padom cene na regulisanom tržištu (16.07.2018)
ENHL Energoprojekt holding a.d. , Beograd -2,22%
EPEN Energoprojekt Entel a.d. , Beograd -0,77%
NIIS NIS a.d., Novi Sad -0,73%
ALFA Alfa plam a.d. , Vranje -0,33%
KMBNPB Komercijalna banka a.d. , Beograd -0,14%
Akcije sa najvećim prometom na regulisanom tržištu (16.07.2018)
JESV Jedinstvo a.d. , Sevojno 5.025.000,00
NIIS NIS a.d., Novi Sad 632.200,00
AERO Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd 495.657,00
ALFA Alfa plam a.d. , Vranje 269.500,00
KMBNPB Komercijalna banka a.d. , Beograd 255.410,00
TGAS Messer Tehnogas a.d. , Beograd 201.600,00
EPEN Energoprojekt Entel a.d. , Beograd 137.000,00
ENHL Energoprojekt holding a.d. , Beograd 117.568,00
DNOS Dunav osiguranje a.d. , Beograd 60.000,00
Akcije sa najvećim rastom cene na regulisanom tržištu (16.07.2018)
AERO Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd 0,06%

Dnevni izveštaj


Dnevni izveštaj sa Beogradske berze - 16.07.2018.

Akcije

Tržište Ukupno Aktivna Dobitnici Gubitnici Bez promene Broj transakcija
Regulisano 33 9 1 5 3 182
MTP 554 6 1 1 4 12

Struktura prometa Broj transakcija Promet (din) Promet (EUR)
Regulisano 182 7.193.935 60.943
Listing 173 6.270.425 53.119
Prime Akcije 170 1.245.425 10.551
Prime Obveznice 0 0 0
Standard Akcije 3 5.025.000 42.569
Open Market 9 923.510 7.823
Open Market Akcije 9 923.510 7.823
MTP 12 5.926.372 50.205
MTP Akcije 12 5.926.372 50.205
MTP Obveznice 0 0 0
Ukupno 194 13.120.307 111.148

Učešće stranih investitora
FIS 44,32%
b-FIS 45,98%
s-FIS 42,67%
FIB 0,00%
FIT 44,32%
Prema specifikaciji klijenata Centralnog registra

Dnevne promene


MTP - Obveznice - (16.07.2018)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
MTP - Akcije - (16.07.2018)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
AKDM 280 0,00 733 24 12 3.360
GMON 1.650 4,10 4.054 3.740 3.454 5.699.100
INEU 30.000 0,00 44 3 3 90.000
SLNP 145 0,00 968 220 220 31.900
SVRL 551 -8,17 657 1.736 67 36.917
THHM 235 0,00 277 2.022 277 65.095
Open Market - Akcije - (16.07.2018)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
ALFA 33.688 -0,33 34.000 34.000 33.500 33.688 8 269.500
DNOS 1.200 0,00 1.200 1.200 1.200 1.200 50 60.000
EPEN 13.700 -0,77 13.700 13.700 13.700 13.700 10 137.000
KMBNPB 699 -0,14 700 700 699 700 365 255.410
TGAS 11.200 0,00 11.200 11.200 11.200 11.200 18 201.600
Standard Listing - Akcije - (16.07.2018)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
JESV 5.000 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 1.005 5.025.000
Prime Listing - Obveznice RS - (16.07.2018)
Simbol Cena Prinos Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
Prime Listing - Akcije - (16.07.2018)
Simbol Cena Promena % Open Max Min VWAP Obim Promet
AERO 1.689 0,06 1.680 1.700 1.671 1.686 294 495.657
ENHL 704 -2,22 704 704 704 704 167 117.568
NIIS 680 -0,73 675 680 675 680 930 632.200