Naslovna
Aktivnost


Akcije sa najvećim padom cene na regulisanom tržištu (25.06.2019)
NIIS NIS a.d., Novi Sad -0,29%
Akcije sa najvećim prometom na regulisanom tržištu (25.06.2019)
NIIS NIS a.d., Novi Sad 2.231.899,00
JESV Jedinstvo a.d. , Sevojno 390.500,00
EPIN Energoprojekt industrija a.d. , Beograd 324.000,00
DNOS Dunav osiguranje a.d. , Beograd 250.200,00
HMBG Hempro a.d. , Beograd 228.280,00
KMBN Komercijalna banka a.d. , Beograd 68.500,00
VDAV Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja 45.661,00
AERO Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd 22.736,00
MTLC Metalac a.d. , Gornji Milanovac 19.950,00
KMBNPB Komercijalna banka a.d. , Beograd 13.800,00
Akcije sa najvećim rastom cene na regulisanom tržištu (25.06.2019)
DNOS Dunav osiguranje a.d. , Beograd 4,53%
KMBNPB Komercijalna banka a.d. , Beograd 4,45%
KMBN Komercijalna banka a.d. , Beograd 1,48%
JESV Jedinstvo a.d. , Sevojno 0,84%
HMBG Hempro a.d. , Beograd 0,78%
VDAV Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja 0,02%

Dnevni izveštaj


Dnevni izveštaj sa Beogradske berze - 25.06.2019.

Akcije

Tržište Ukupno Aktivna Dobitnici Gubitnici Bez promene Broj transakcija
Regulisano 32 10 6 1 3 63
MTP 483 0 0 0 0 0

Struktura prometa Broj transakcija Promet (din) Promet (EUR)
Regulisano 63 3.595.526 30.493
Listing 55 2.733.585 23.183
Prime Akcije 49 2.254.635 19.121
Prime Obveznice 0 0 0
Standard Akcije 6 478.950 4.062
Standard Obveznice 0 0 0
Open Market 8 861.941 7.310
Open Market Akcije 8 861.941 7.310
MTP 0 0 0
MTP Akcije 0 0 0
MTP Obveznice 0 0 0
Ukupno 63 3.595.526 30.493

Učešće stranih investitora
FIS 28,89%
b-FIS 0,00%
s-FIS 57,79%
FIB 0,00%
FIT 28,89%
Prema specifikaciji klijenata Centralnog registra

Dnevne promene


MTP - Obveznice - (25.06.2019)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
MTP - Akcije - (25.06.2019)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
Open Market - Akcije - (25.06.2019)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
DNOS 1.800 4,53 1.800 1.800 1.800 1.800 139 250.200
EPIN 2.700 0,00 2.700 2.700 2.700 2.700 120 324.000
HMBG 520 0,78 520 520 520 520 439 228.280
KMBNPB 1.150 4,45 1.150 1.150 1.150 1.150 12 13.800
VDAV 4.151 0,02 4.151 4.151 4.151 4.151 11 45.661
Standard Listing - Akcije - (25.06.2019)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
JESV 5.500 0,84 5.500 5.500 5.500 5.500 71 390.500
KMBN 2.740 1,48 2.740 2.740 2.740 2.740 25 68.500
MTLC 1.995 0,00 1.995 1.995 1.995 1.995 10 19.950
Prime Listing - Obveznice RS - (25.06.2019)
Simbol Cena Prinos Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
Prime Listing - Akcije - (25.06.2019)
Simbol Cena Promena % Open Max Min VWAP Obim Promet
AERO 812 0,00 812 812 812 812 28 22.736
NIIS 688 -0,29 686 690 686 688 3.244 2.231.899