Naslovna
Aktivnost


Akcije sa najvećim padom cene na regulisanom tržištu (23.10.2020)
FITO Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun -1,96%
Akcije sa najvećim prometom na regulisanom tržištu (23.10.2020)
AERO Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd 930.372,00
DINNPB Philip Morris Operations a.d. , Niš 518.400,00
IMPL Impol Seval a.d. , Sevojno 350.000,00
KMBN Komercijalna banka a.d. , Beograd 341.860,00
NIIS NIS a.d., Novi Sad 259.429,00
FITO Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun 225.000,00
GLOS Globos osiguranje a.d. , Beograd 21.200,00
Akcije sa najvećim rastom cene na regulisanom tržištu (23.10.2020)
DINNPB Philip Morris Operations a.d. , Niš 1,56%
NIIS NIS a.d., Novi Sad 0,73%
KMBN Komercijalna banka a.d. , Beograd 0,48%

Dnevni izveštaj


Dnevni izveštaj sa Beogradske berze - 23.10.2020.

Akcije

Tržište Ukupno Aktivna Dobitnici Gubitnici Bez promene Broj transakcija
Regulisano 22 7 3 1 3 89
MTP 427 5 2 1 2 24

Struktura prometa Broj transakcija Promet (din) Promet (EUR)
Regulisano 89 2.646.261 22.504
Listing 82 1.531.661 13.026
Prime Akcije 80 1.189.801 10.118
Prime Obveznice 0 0 0
Standard Akcije 2 341.860 2.907
Standard Obveznice 0 0 0
Open Market 7 1.114.600 9.479
Open Market Akcije 7 1.114.600 9.479
MTP 24 2.004.402 17.046
MTP Akcije 24 2.004.402 17.046
MTP Obveznice 0 0 0
Ukupno 113 4.650.663 39.550

Učešće stranih investitora
FIS 30,57%
b-FIS 27,34%
s-FIS 33,81%
FIB 0,00%
FIT 30,57%
Prema specifikaciji klijenata Centralnog registra

Dnevne promene


MTP - Obveznice - (23.10.2020)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
MTP - Akcije - (23.10.2020)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
AQUA 108 0,93 289 4.962 289 31.212
THHM 230 0,88 973 693 641 147.290
UNPR 750 0,00 311 2.831 311 233.250
VITL 950 0,00 1.855 1.785 1.655 1.572.250
ZTPK 600 -7,69 1.400 139 34 20.400
Open Market - Akcije - (23.10.2020)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
DINNPB 6.400 1,56 6.400 6.400 6.400 6.400 81 518.400
FITO 2.500 -1,96 2.500 2.500 2.500 2.500 90 225.000
GLOS 400 0,00 400 400 400 400 53 21.200
IMPL 3.500 0,00 3.500 3.500 3.500 3.500 100 350.000
Standard Listing - Akcije - (23.10.2020)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
KMBN 2.713 0,48 2.710 2.750 2.710 2.713 126 341.860
Prime Listing - Obveznice RS - (23.10.2020)
Simbol Cena Prinos Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
Prime Listing - Akcije - (23.10.2020)
Simbol Cena Promena % Open Max Min VWAP Obim Promet
AERO 929 0,00 905 930 905 929 1.001 930.372
NIIS 554 0,73 550 559 550 553 469 259.429