Naslovna
Aktivnost


Akcije sa najvećim padom cene na regulisanom tržištu (23.08.2019)
ENHL Energoprojekt holding a.d. , Beograd -2,43%
AERO Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd -1,19%
Akcije sa najvećim prometom na regulisanom tržištu (23.08.2019)
KMBN Komercijalna banka a.d. , Beograd 17.825.030,00
NIIS NIS a.d., Novi Sad 13.761.490,00
KMBNPB Komercijalna banka a.d. , Beograd 673.650,00
DNOS Dunav osiguranje a.d. , Beograd 206.400,00
DINNPB Philip Morris Operations a.d. , Niš 179.997,00
IMPL Impol Seval a.d. , Sevojno 137.350,00
ENHL Energoprojekt holding a.d. , Beograd 43.029,00
AERO Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd 9.230,00
HMBG Hempro a.d. , Beograd 9.000,00
Akcije sa najvećim rastom cene na regulisanom tržištu (23.08.2019)
HMBG Hempro a.d. , Beograd 12,61%
DINNPB Philip Morris Operations a.d. , Niš 7,93%
DNOS Dunav osiguranje a.d. , Beograd 4,35%
IMPL Impol Seval a.d. , Sevojno 4,33%
KMBN Komercijalna banka a.d. , Beograd 1,28%
NIIS NIS a.d., Novi Sad 0,29%

Dnevni izveštaj


Dnevni izveštaj sa Beogradske berze - 23.08.2019.

Akcije

Tržište Ukupno Aktivna Dobitnici Gubitnici Bez promene Broj transakcija
Regulisano 29 9 6 2 1 55
MTP 477 4 1 3 0 10

Struktura prometa Broj transakcija Promet (din) Promet (EUR)
Regulisano 55 32.845.176 278.582
Listing 31 31.638.779 268.350
Prime Akcije 24 13.813.749 117.164
Prime Obveznice 0 0 0
Standard Akcije 7 17.825.030 151.186
Standard Obveznice 0 0 0
Open Market 24 1.206.397 10.232
Open Market Akcije 24 1.206.397 10.232
MTP 10 893.846 7.581
MTP Akcije 10 893.846 7.581
MTP Obveznice 0 0 0
Ukupno 65 33.739.022 286.164

Učešće stranih investitora
FIS 68,41%
b-FIS 83,81%
s-FIS 53,01%
FIB 0,00%
FIT 68,41%
Prema specifikaciji klijenata Centralnog registra

Dnevne promene


MTP - Obveznice - (23.08.2019)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
MTP - Akcije - (23.08.2019)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
COKA 9.707 -2,93 70 15 14 136.484
PUUE 156 -3,11 1.880 47 5 780
RMBG 29 16,00 179 30 30 870
STUP 5.904 -0,05 128 238 128 755.712
Open Market - Akcije - (23.08.2019)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
DINNPB 4.000 7,93 3.999 4.000 3.999 4.000 45 179.997
DNOS 2.400 4,35 2.400 2.400 2.400 2.400 86 206.400
HMBG 750 12,61 750 750 750 750 12 9.000
IMPL 3.350 4,33 3.350 3.350 3.350 3.350 41 137.350
KMBNPB 1.350 0,00 1.350 1.350 1.350 1.350 499 673.650
Standard Listing - Akcije - (23.08.2019)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
KMBN 3.241 1,28 3.201 3.250 3.200 3.241 5.500 17.825.030
Prime Listing - Obveznice RS - (23.08.2019)
Simbol Cena Prinos Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
Prime Listing - Akcije - (23.08.2019)
Simbol Cena Promena % Open Max Min VWAP Obim Promet
AERO 830 -1,19 840 840 830 839 11 9.230
ENHL 683 -2,43 683 683 683 683 63 43.029
NIIS 685 0,29 683 685 683 685 20.090 13.761.490