Naslovna
Aktivnost


Akcije sa najvećim padom cene na regulisanom tržištu (07.08.2020)
NIIS NIS a.d., Novi Sad -0,18%
DINNPB Philip Morris Operations a.d. , Niš -0,12%
Akcije sa najvećim prometom na regulisanom tržištu (07.08.2020)
DINNPB Philip Morris Operations a.d. , Niš 1.106.390,00
NIIS NIS a.d., Novi Sad 581.455,00
IMPL Impol Seval a.d. , Sevojno 303.400,00
LSTA Lasta a.d. , Beograd 38.150,00
Akcije sa najvećim rastom cene na regulisanom tržištu (07.08.2020) Nema akcija sa rastom cene.

Dnevni izveštaj


Dnevni izveštaj sa Beogradske berze - 07.08.2020.

Akcije

Tržište Ukupno Aktivna Dobitnici Gubitnici Bez promene Broj transakcija
Regulisano 25 4 0 2 2 31
MTP 430 3 0 1 2 3

Struktura prometa Broj transakcija Promet (din) Promet (EUR)
Regulisano 31 2.029.395 17.259
Listing 24 581.455 4.945
Prime Akcije 24 581.455 4.945
Prime Obveznice 0 0 0
Standard Akcije 0 0 0
Standard Obveznice 0 0 0
Open Market 7 1.447.940 12.314
Open Market Akcije 7 1.447.940 12.314
MTP 3 992.400 8.440
MTP Akcije 3 992.400 8.440
MTP Obveznice 0 0 0
Ukupno 34 3.021.795 25.699

Učešće stranih investitora
FIS 1,59%
b-FIS 3,18%
s-FIS 0,00%
FIB 0,00%
FIT 1,59%
Prema specifikaciji klijenata Centralnog registra

Dnevne promene


MTP - Obveznice - (07.08.2020)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
MTP - Akcije - (07.08.2020)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
BRCS 1.458 0,00 934 750 550 801.900
INIM 3.500 -7,89 27 50 27 94.500
OMOL 800 0,00 340 172 120 96.000
Open Market - Akcije - (07.08.2020)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
DINNPB 5.793 -0,12 5.800 5.800 5.790 5.793 191 1.106.390
IMPL 3.700 0,00 3.700 3.700 3.700 3.700 82 303.400
LSTA 545 0,00 545 545 545 545 70 38.150
Standard Listing - Akcije - (07.08.2020)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
Prime Listing - Obveznice RS - (07.08.2020)
Simbol Cena Prinos Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
Prime Listing - Akcije - (07.08.2020)
Simbol Cena Promena % Open Max Min VWAP Obim Promet
NIIS 550 -0,18 551 555 550 550 1.057 581.455