Naslovna
Aktivnost


Akcije sa najvećim padom cene na regulisanom tržištu (29.05.2020)
JESV Jedinstvo a.d. , Sevojno -7,66%
Akcije sa najvećim prometom na regulisanom tržištu (29.05.2020)
JESV Jedinstvo a.d. , Sevojno 36.011.660,00
NIIS NIS a.d., Novi Sad 1.075.734,00
AERO Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd 111.629,00
IKRBG Ikarbus a.d. , Beograd 35.000,00
Akcije sa najvećim rastom cene na regulisanom tržištu (29.05.2020)
IKRBG Ikarbus a.d. , Beograd 40,00%
AERO Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd 3,69%
NIIS NIS a.d., Novi Sad 1,00%

Dnevni izveštaj


Dnevni izveštaj sa Beogradske berze - 29.05.2020.

Akcije

Tržište Ukupno Aktivna Dobitnici Gubitnici Bez promene Broj transakcija
Regulisano 26 4 3 1 0 141
MTP 441 1 0 0 1 14

Struktura prometa Broj transakcija Promet (din) Promet (EUR)
Regulisano 144 1.309.423.383 11.135.708
Listing 143 1.309.388.383 11.135.410
Prime Akcije 131 1.187.363 10.098
Prime Obveznice 3 1.272.189.360 10.819.059
Standard Akcije 9 36.011.660 306.253
Standard Obveznice 0 0 0
Open Market 1 35.000 298
Open Market Akcije 1 35.000 298
MTP 14 37.500 319
MTP Akcije 14 37.500 319
MTP Obveznice 0 0 0
Ukupno 158 1.309.460.883 11.136.027

Učešće stranih investitora
FIS 1,71%
b-FIS 3,43%
s-FIS 0,00%
FIB 0,45%
FIT 0,48%
Prema specifikaciji klijenata Centralnog registra

Dnevne promene


MTP - Obveznice - (29.05.2020)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
MTP - Akcije - (29.05.2020)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
STOTN 125 0,00 390 401 300 37.500
Open Market - Akcije - (29.05.2020)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
IKRBG 70 40,00 70 70 70 70 500 35.000
Standard Listing - Akcije - (29.05.2020)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
JESV 6.002 -7,66 6.101 6.101 6.000 6.002 6.000 36.011.660
Prime Listing - Obveznice RS - (29.05.2020)
Simbol Cena Prinos Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
RSO16142 114,6323 0,00 -0,90 115,6700 115,6700 114,6144 114,6323 110.980 1.272.189.360
Prime Listing - Akcije - (29.05.2020)
Simbol Cena Promena % Open Max Min VWAP Obim Promet
AERO 900 3,69 868 907 868 893 125 111.629
NIIS 605 1,00 599 616 599 605 1.779 1.075.734