Naslovna
Aktivnost


Akcije sa najvećim padom cene na regulisanom tržištu (08.04.2020)
JMBN ALTA banka a.d. , Beograd -12,81%
Akcije sa najvećim prometom na regulisanom tržištu (08.04.2020)
JMBN ALTA banka a.d. , Beograd 64.165.492,00
NIIS NIS a.d., Novi Sad 1.005.689,00
JESV Jedinstvo a.d. , Sevojno 348.000,00
LSTA Lasta a.d. , Beograd 76.500,00
KMBN Komercijalna banka a.d. , Beograd 2.784,00
Akcije sa najvećim rastom cene na regulisanom tržištu (08.04.2020)
KMBN Komercijalna banka a.d. , Beograd 9,26%
LSTA Lasta a.d. , Beograd 2,00%
NIIS NIS a.d., Novi Sad 0,70%

Dnevni izveštaj


Dnevni izveštaj sa Beogradske berze - 08.04.2020.

Akcije

Tržište Ukupno Aktivna Dobitnici Gubitnici Bez promene Broj transakcija
Regulisano 27 5 3 1 1 39
MTP 446 2 2 0 0 2

Struktura prometa Broj transakcija Promet (din) Promet (EUR)
Regulisano 39 65.598.465 557.876
Listing 13 1.356.473 11.536
Prime Akcije 9 1.005.689 8.553
Prime Obveznice 0 0 0
Standard Akcije 4 350.784 2.983
Standard Obveznice 0 0 0
Open Market 26 64.241.992 546.340
Open Market Akcije 26 64.241.992 546.340
MTP 2 121.500 1.033
MTP Akcije 2 121.500 1.033
MTP Obveznice 0 0 0
Ukupno 41 65.719.965 558.910

Učešće stranih investitora
FIS 0,29%
b-FIS 0,55%
s-FIS 0,03%
FIB 0,00%
FIT 0,29%
Prema specifikaciji klijenata Centralnog registra

Dnevne promene


MTP - Obveznice - (08.04.2020)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
MTP - Akcije - (08.04.2020)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
NSSJ 600 0,17 822 115 115 69.000
ZTPK 700 9,38 205 550 75 52.500
Open Market - Akcije - (08.04.2020)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
JMBN 4.451 -12,81 5.106 5.106 4.450 4.451 14.415 64.165.492
LSTA 510 2,00 510 510 510 510 150 76.500
Standard Listing - Akcije - (08.04.2020)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
JESV 6.000 0,00 6.000 6.000 6.000 6.000 58 348.000
KMBN 2.784 9,26 2.784 2.784 2.784 2.784 1 2.784
Prime Listing - Obveznice RS - (08.04.2020)
Simbol Cena Prinos Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
Prime Listing - Akcije - (08.04.2020)
Simbol Cena Promena % Open Max Min VWAP Obim Promet
NIIS 579 0,70 580 580 579 580 1.735 1.005.689