Naslovna
Aktivnost


Akcije sa najvećim padom cene na regulisanom tržištu (05.03.2021)
NIIS NIS a.d., Novi Sad -0,48%
Akcije sa najvećim prometom na regulisanom tržištu (05.03.2021)
NIIS NIS a.d., Novi Sad 632.633,00
MTLC Metalac a.d. , Gornji Milanovac 595.700,00
TGAS Messer Tehnogas a.d. , Beograd 207.000,00
KMBNPB Komercijalna banka a.d. , Beograd 194.120,00
AERO Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd 23.046,00
Akcije sa najvećim rastom cene na regulisanom tržištu (05.03.2021)
KMBNPB Komercijalna banka a.d. , Beograd 3,08%

Dnevni izveštaj


Dnevni izveštaj sa Beogradske berze - 05.03.2021.

Akcije

Tržište Ukupno Aktivna Dobitnici Gubitnici Bez promene Broj transakcija
Regulisano 20 5 1 1 3 55
MTP 412 4 1 1 2 14

Struktura prometa Broj transakcija Promet (din) Promet (EUR)
Regulisano 60 1.778.609 15.127
Listing 54 1.377.489 11.715
Prime Akcije 47 655.679 5.576
Prime Obveznice 5 126.110 1.073
Standard Akcije 2 595.700 5.066
Open Market 6 401.120 3.411
Open Market Akcije 6 401.120 3.411
Open Market Obveznice 0 0 0
MTP 14 2.759.735 23.471
MTP Akcije 14 2.759.735 23.471
MTP Obveznice 0 0 0
Ukupno 74 4.538.344 38.598

Učešće stranih investitora
FIS 20,15%
b-FIS 26,79%
s-FIS 13,50%
FIB 0,00%
FIT 19,59%
Prema specifikaciji klijenata Centralnog registra

Dnevne promene


MTP - Obveznice - (05.03.2021)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
MTP - Akcije - (05.03.2021)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
OMOL 2.500 1,01 1.695 5.253 1.015 2.537.634
PUUE 102 -11,30 1.069 730 230 23.450
SVRL 609 0,00 869 146 139 84.651
TRBG 3.800 0,00 1.470 78 30 114.000
Open Market - Akcije - (05.03.2021)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
KMBNPB 1.103 3,08 1.120 1.120 1.100 1.103 176 194.120
TGAS 13.800 0,00 13.800 13.800 13.800 13.800 15 207.000
Standard Listing - Akcije - (05.03.2021)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
MTLC 1.850 0,00 1.850 1.850 1.850 1.850 322 595.700
Prime Listing - Obveznice RS - (05.03.2021)
Simbol Cena Prinos Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
RSSDS20214 96,1100 0,00 0,00 96,1100 96,1100 96,1100 96,1100 2.280 25.765
RSSDS20225 95,1100 0,00 0,06 95,1100 95,1100 95,1100 95,1100 2.280 25.497
RSSDS20226 94,1000 0,00 0,00 94,1000 94,1000 94,1000 94,1000 2.280 25.226
RSSDS20237 93,1000 0,00 0,00 93,1000 93,1000 93,1000 93,1000 2.280 24.958
RSSDS20238 92,0000 0,00 0,00 92,0000 92,0000 92,0000 92,0000 2.280 24.663
Prime Listing - Akcije - (05.03.2021)
Simbol Cena Promena % Open Max Min VWAP Obim Promet
AERO 1.002 0,00 1.002 1.002 1.002 1.002 23 23.046
NIIS 626 -0,48 625 630 620 626 1.011 632.633