Naslovna
Aktivnost


Akcije sa najvećim padom cene na regulisanom tržištu (25.05.2018)
VZAS Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica -7,14%
KMBNPB Komercijalna banka a.d. , Beograd -6,13%
SJPT Sojaprotein a.d. , Bečej -4,50%
HMBG Hempro a.d. , Beograd -3,23%
NIIS NIS a.d., Novi Sad -0,27%
MTLC Metalac a.d. , Gornji Milanovac -0,10%
Akcije sa najvećim prometom na regulisanom tržištu (25.05.2018)
AERO Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd 917.095,00
NIIS NIS a.d., Novi Sad 520.660,00
VITL Vital a.d. , Vrbas 267.840,00
HMBG Hempro a.d. , Beograd 144.840,00
KMBNPB Komercijalna banka a.d. , Beograd 139.721,00
SJPT Sojaprotein a.d. , Bečej 17.390,00
DINNPB Philip Morris Operations a.d. , Niš 12.400,00
VZAS Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica 12.062,00
MTLC Metalac a.d. , Gornji Milanovac 2.038,00
PRGS Progres a.d. , Beograd 1.540,00
Akcije sa najvećim rastom cene na regulisanom tržištu (25.05.2018) Nema akcija sa rastom cene.

Dnevni izveštaj


Dnevni izveštaj sa Beogradske berze - 25.05.2018.

Akcije

Tržište Ukupno Aktivna Dobitnici Gubitnici Bez promene Broj transakcija

Struktura prometa Broj transakcija Promet (din) Promet (EUR)
Regulisano 174 2.035.586 17.217
Listing 144 1.457.183 12.325
Prime Akcije 143 1.455.145 12.307
Prime Obveznice 0 0 0
Standard Akcije 1 2.038 17
Open Market 30 578.403 4.892
Open Market Akcije 30 578.403 4.892
MTP 16 461.525 3.904
MTP Akcije 16 461.525 3.904
MTP Obveznice 0 0 0
Ukupno 190 2.497.111 21.120

Učešće stranih investitora
FIS 0,00%
b-FIS 0,00%
s-FIS 0,00%
FIB 0,00%
FIT 0,00%
Prema specifikaciji klijenata Centralnog registra

Dnevne promene


MTP - Obveznice - (25.05.2018)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
MTP - Akcije - (25.05.2018)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
GMON 1.250 0,00 34 104 4 5.000
IMKM 400 33,33 50 54 40 16.000
INFM 850 -2,30 452 11 11 9.350
SJPR 550 0,00 500 2 2 1.100
SLNP 150 0,00 550 550 550 82.500
SVRL 430 0,00 646 2.308 646 277.780
THHM 235 0,00 297 2.887 297 69.795
Open Market - Akcije - (25.05.2018)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
DINNPB 3.100 0,00 3.100 3.100 3.100 3.100 4 12.400
HMBG 510 -3,23 510 510 510 510 284 144.840
KMBNPB 751 -6,13 752 752 750 751 186 139.721
PRGS 11 0,00 11 11 11 11 140 1.540
VITL 930 0,00 930 930 930 930 288 267.840
VZAS 78 -7,14 78 79 75 78 155 12.062
Standard Listing - Akcije - (25.05.2018)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
MTLC 2.038 -0,10 2.038 2.038 2.038 2.038 1 2.038
Prime Listing - Obveznice RS - (25.05.2018)
Simbol Cena Prinos Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
Prime Listing - Akcije - (25.05.2018)
Simbol Cena Promena % Open Max Min VWAP Obim Promet
AERO 1.680 0,00 1.680 1.680 1.671 1.680 546 917.095
NIIS 728 -0,27 728 730 728 728 715 520.660
SJPT 191 -4,50 191 193 190 191 91 17.390