Naslovna
Aktivnost


Akcije sa najvećim padom cene na regulisanom tržištu (23.05.2019) Nema akcija sa padom cene. Akcije sa najvećim prometom na regulisanom tržištu (23.05.2019)
TGAS Messer Tehnogas a.d. , Beograd 36.382.168,00
NIIS NIS a.d., Novi Sad 8.164.298,00
KMBNPB Komercijalna banka a.d. , Beograd 871.244,00
JESV Jedinstvo a.d. , Sevojno 457.600,00
AERO Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd 90.775,00
KMBN Komercijalna banka a.d. , Beograd 67.176,00
DINNPB Philip Morris Operations a.d. , Niš 35.000,00
EPIN Energoprojekt industrija a.d. , Beograd 27.600,00
EPEN Energoprojekt Entel a.d. , Beograd 14.084,00
Akcije sa najvećim rastom cene na regulisanom tržištu (23.05.2019)
EPIN Energoprojekt industrija a.d. , Beograd 2,22%
KMBN Komercijalna banka a.d. , Beograd 1,60%
AERO Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd 0,64%
TGAS Messer Tehnogas a.d. , Beograd 0,34%
NIIS NIS a.d., Novi Sad 0,28%

Dnevni izveštaj


Dnevni izveštaj sa Beogradske berze - 23.05.2019.

Akcije

Tržište Ukupno Aktivna Dobitnici Gubitnici Bez promene Broj transakcija
Regulisano 32 9 5 0 4 112
MTP 505 3 0 2 1 9

Struktura prometa Broj transakcija Promet (din) Promet (EUR)
Regulisano 112 46.109.945 390.864
Listing 97 8.779.849 74.425
Prime Akcije 94 8.255.073 69.976
Prime Obveznice 0 0 0
Standard Akcije 3 524.776 4.448
Standard Obveznice 0 0 0
Open Market 15 37.330.096 316.439
Open Market Akcije 15 37.330.096 316.439
MTP 9 573.500 4.861
MTP Akcije 9 573.500 4.861
MTP Obveznice 0 0 0
Ukupno 121 46.683.445 395.725

Učešće stranih investitora
FIS 62,80%
b-FIS 40,49%
s-FIS 85,11%
FIB 0,00%
FIT 62,80%
Prema specifikaciji klijenata Centralnog registra

Dnevne promene


MTP - Obveznice - (23.05.2019)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
MTP - Akcije - (23.05.2019)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
GMON 2.500 -13,79 1.561 136 38 95.000
MBLS 3.000 0,00 380 120 100 300.000
SVRL 595 -0,34 3.452 300 300 178.500
Open Market - Akcije - (23.05.2019)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
DINNPB 3.500 0,00 3.500 3.500 3.500 3.500 10 35.000
EPEN 14.084 0,00 14.084 14.084 14.084 14.084 1 14.084
EPIN 2.760 2,22 2.760 2.760 2.760 2.760 10 27.600
KMBNPB 1.171 0,00 1.172 1.172 1.171 1.171 744 871.244
TGAS 11.999 0,34 11.800 12.000 11.800 11.999 3.032 36.382.168
Standard Listing - Akcije - (23.05.2019)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
JESV 5.200 0,00 5.200 5.200 5.200 5.200 88 457.600
KMBN 2.799 1,60 2.799 2.799 2.799 2.799 24 67.176
Prime Listing - Obveznice RS - (23.05.2019)
Simbol Cena Prinos Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
Prime Listing - Akcije - (23.05.2019)
Simbol Cena Promena % Open Max Min VWAP Obim Promet
AERO 790 0,64 785 790 785 789 115 90.775
NIIS 725 0,28 725 725 723 725 11.262 8.164.298