Naslovna
Aktivnost


Akcije sa najvećim padom cene na regulisanom tržištu (06.07.2020)
KMBNPB Komercijalna banka a.d. , Beograd -15,14%
JESV Jedinstvo a.d. , Sevojno -4,38%
NIIS NIS a.d., Novi Sad -1,92%
KMBN Komercijalna banka a.d. , Beograd -1,15%
Akcije sa najvećim prometom na regulisanom tržištu (06.07.2020)
MTLC Metalac a.d. , Gornji Milanovac 3.800.000,00
ALFA Alfa plam a.d. , Vranje 2.425.010,00
DINNPB Philip Morris Operations a.d. , Niš 2.388.000,00
NIIS NIS a.d., Novi Sad 446.119,00
JESV Jedinstvo a.d. , Sevojno 130.040,00
TGAS Messer Tehnogas a.d. , Beograd 129.000,00
KMBN Komercijalna banka a.d. , Beograd 60.200,00
KMBNPB Komercijalna banka a.d. , Beograd 13.560,00
Akcije sa najvećim rastom cene na regulisanom tržištu (06.07.2020)
DINNPB Philip Morris Operations a.d. , Niš 0,02%
ALFA Alfa plam a.d. , Vranje 0,01%

Dnevni izveštaj


Dnevni izveštaj sa Beogradske berze - 06.07.2020.

Akcije

Tržište Ukupno Aktivna Dobitnici Gubitnici Bez promene Broj transakcija
Regulisano 25 8 2 4 2 40
MTP 438 4 0 1 3 5

Struktura prometa Broj transakcija Promet (din) Promet (EUR)
Regulisano 40 9.391.929 79.881
Listing 23 4.436.359 37.732
Prime Akcije 20 446.119 3.794
Prime Obveznice 0 0 0
Standard Akcije 3 3.990.240 33.938
Standard Obveznice 0 0 0
Open Market 17 4.955.570 42.148
Open Market Akcije 17 4.955.570 42.148
MTP 5 16.165.626 137.493
MTP Akcije 5 16.165.626 137.493
MTP Obveznice 0 0 0
Ukupno 45 25.557.555 217.374

Učešće stranih investitora
FIS 14,14%
b-FIS 9,74%
s-FIS 18,54%
FIB 0,00%
FIT 14,14%
Prema specifikaciji klijenata Centralnog registra

Dnevne promene


MTP - Obveznice - (06.07.2020)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
MTP - Akcije - (06.07.2020)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
CERO 1.901 0,00 461 700 461 876.361
RUDO 155 -0,64 97.363 97.363 97.363 15.091.265
TLVC 2.500 0,00 549 201 40 100.000
UTSI 1.400 0,00 150 170 70 98.000
Open Market - Akcije - (06.07.2020)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
ALFA 24.010 0,01 24.010 24.010 24.010 24.010 101 2.425.010
DINNPB 6.000 0,02 6.000 6.000 6.000 6.000 398 2.388.000
KMBNPB 678 -15,14 678 678 678 678 20 13.560
TGAS 12.900 0,00 12.900 12.900 12.900 12.900 10 129.000
Standard Listing - Akcije - (06.07.2020)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
JESV 6.502 -4,38 6.502 6.502 6.502 6.502 20 130.040
KMBN 2.150 -1,15 2.150 2.150 2.150 2.150 28 60.200
MTLC 1.900 0,00 1.900 1.900 1.900 1.900 2.000 3.800.000
Prime Listing - Obveznice RS - (06.07.2020)
Simbol Cena Prinos Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
Prime Listing - Akcije - (06.07.2020)
Simbol Cena Promena % Open Max Min VWAP Obim Promet
NIIS 561 -1,92 570 570 555 561 795 446.119