Naslovna
Aktivnost


Akcije sa najvećim padom cene na regulisanom tržištu (02.12.2020)
LSTA Lasta a.d. , Beograd -11,93%
KMBN Komercijalna banka a.d. , Beograd -0,37%
Akcije sa najvećim prometom na regulisanom tržištu (02.12.2020)
NIIS NIS a.d., Novi Sad 18.901.761,00
FITO Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun 20.400,00
AERO Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd 3.631,00
KMBN Komercijalna banka a.d. , Beograd 2.989,00
LSTA Lasta a.d. , Beograd 960,00
Akcije sa najvećim rastom cene na regulisanom tržištu (02.12.2020)
NIIS NIS a.d., Novi Sad 1,72%
AERO Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd 0,33%

Dnevni izveštaj


Dnevni izveštaj sa Beogradske berze - 02.12.2020.

Akcije

Tržište Ukupno Aktivna Dobitnici Gubitnici Bez promene Broj transakcija
Regulisano 21 5 2 2 1 43
MTP 421 7 3 2 2 44

Struktura prometa Broj transakcija Promet (din) Promet (EUR)
Regulisano 43 18.929.741 161.005
Listing 41 18.908.381 160.823
Prime Akcije 40 18.905.392 160.798
Prime Obveznice 0 0 0
Standard Akcije 1 2.989 25
Standard Obveznice 0 0 0
Open Market 2 21.360 182
Open Market Akcije 2 21.360 182
MTP 44 7.028.649 59.781
MTP Akcije 44 7.028.649 59.781
MTP Obveznice 0 0 0
Ukupno 87 25.958.390 220.786

Učešće stranih investitora
FIS 46,77%
b-FIS 69,56%
s-FIS 23,98%
FIB 0,00%
FIT 46,77%
Prema specifikaciji klijenata Centralnog registra

Dnevne promene


MTP - Obveznice - (02.12.2020)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
MTP - Akcije - (02.12.2020)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
AKDM 500 25,00 155 500 155 77.500
AMSO 1.200 0,00 1.000 680 450 540.000
DNVG 80 -32,77 36 41 36 2.880
GFSO 648 -1,82 335 30 30 19.440
OMOL 955 0,53 725 805 519 495.645
PMLT 4.000 0,00 1.378 2.802 1.378 5.512.384
VDAV 3.400 1,49 132 189 112 380.800
Open Market - Akcije - (02.12.2020)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
FITO 2.550 0,00 2.550 2.550 2.550 2.550 8 20.400
LSTA 480 -11,93 480 480 480 480 2 960
Standard Listing - Akcije - (02.12.2020)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
KMBN 2.989 -0,37 2.989 2.989 2.989 2.989 1 2.989
Prime Listing - Obveznice RS - (02.12.2020)
Simbol Cena Prinos Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
Prime Listing - Akcije - (02.12.2020)
Simbol Cena Promena % Open Max Min VWAP Obim Promet
AERO 910 0,33 907 910 907 908 4 3.631
NIIS 590 1,72 580 590 576 590 32.049 18.901.761