Naslovna
Aktivnost


Akcije sa najvećim padom cene na regulisanom tržištu (05.12.2019)
VBSE Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno -2,36%
DINNPB Philip Morris Operations a.d. , Niš -1,76%
Akcije sa najvećim prometom na regulisanom tržištu (05.12.2019)
NIIS NIS a.d., Novi Sad 1.500.244,00
KMBN Komercijalna banka a.d. , Beograd 974.719,00
DINNPB Philip Morris Operations a.d. , Niš 565.000,00
AERO Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd 554.814,00
KOPB Kopaonik a.d. , Beograd 552.000,00
IMPL Impol Seval a.d. , Sevojno 244.477,00
MTLC Metalac a.d. , Gornji Milanovac 166.000,00
VBSE Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno 156.600,00
ENHL Energoprojekt holding a.d. , Beograd 118.950,00
DNOS Dunav osiguranje a.d. , Beograd 85.826,00
Akcije sa najvećim rastom cene na regulisanom tržištu (05.12.2019)
KOPB Kopaonik a.d. , Beograd 7,81%
KMBN Komercijalna banka a.d. , Beograd 3,08%
MTLC Metalac a.d. , Gornji Milanovac 1,88%
AERO Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd 1,01%
NIIS NIS a.d., Novi Sad 0,14%
DNOS Dunav osiguranje a.d. , Beograd 0,03%

Dnevni izveštaj


Dnevni izveštaj sa Beogradske berze - 05.12.2019.

Akcije

Tržište Ukupno Aktivna Dobitnici Gubitnici Bez promene Broj transakcija
Regulisano 28 10 6 2 2 80
MTP 464 9 8 0 1 17

Struktura prometa Broj transakcija Promet (din) Promet (EUR)
Regulisano 80 4.918.630 41.850
Listing 67 3.314.727 28.203
Prime Akcije 53 2.174.008 18.498
Prime Obveznice 0 0 0
Standard Akcije 14 1.140.719 9.706
Standard Obveznice 0 0 0
Open Market 13 1.603.903 13.647
Open Market Akcije 13 1.603.903 13.647
MTP 17 2.240.742 19.065
MTP Akcije 17 2.240.742 19.065
MTP Obveznice 0 0 0
Ukupno 97 7.159.372 60.916

Učešće stranih investitora
FIS 21,99%
b-FIS 43,31%
s-FIS 0,67%
FIB 0,00%
FIT 21,99%
Prema specifikaciji klijenata Centralnog registra

Dnevne promene


MTP - Obveznice - (05.12.2019)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
MTP - Akcije - (05.12.2019)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
AMSO 750 8,70 407 1.046 257 192.750
AMSOPB 840 20,00 430 435 10 8.400
INMT 12.000 0,00 30 36 30 360.000
IRTL 1.211 3,24 306 323 133 161.070
PUUE 172 22,86 1.547 105 105 18.035
SATR 2.245 0,09 595 885 595 1.335.775
SVRL 601 0,17 327 539 154 92.554
TRBG 4.399 2,06 1.651 1.091 2 8.798
TRGOM 960 0,52 748 312 66 63.360
Open Market - Akcije - (05.12.2019)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
DINNPB 5.650 -1,76 5.650 5.650 5.650 5.650 100 565.000
DNOS 3.301 0,03 3.301 3.301 3.301 3.301 26 85.826
IMPL 3.349 0,00 3.349 3.349 3.349 3.349 73 244.477
KOPB 6.900 7,81 6.900 6.900 6.900 6.900 80 552.000
VBSE 2.900 -2,36 2.900 2.900 2.900 2.900 54 156.600
Standard Listing - Akcije - (05.12.2019)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
KMBN 3.249 3,08 3.249 3.250 3.249 3.249 300 974.719
MTLC 2.000 1,88 2.000 2.000 2.000 2.000 83 166.000
Prime Listing - Obveznice RS - (05.12.2019)
Simbol Cena Prinos Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
Prime Listing - Akcije - (05.12.2019)
Simbol Cena Promena % Open Max Min VWAP Obim Promet
AERO 897 1,01 860 900 860 896 619 554.814
ENHL 650 0,00 650 650 650 650 183 118.950
NIIS 728 0,14 711 730 711 728 2.061 1.500.244