Naslovna
Aktivnost


Akcije sa najvećim padom cene na regulisanom tržištu (19.07.2019)
KMBN Komercijalna banka a.d. , Beograd -3,66%
JMBN Jubmes banka a.d. , Beograd -2,78%
Akcije sa najvećim prometom na regulisanom tržištu (19.07.2019)
KMBNPB Komercijalna banka a.d. , Beograd 751.244,00
NIIS NIS a.d., Novi Sad 237.257,00
MTLC Metalac a.d. , Gornji Milanovac 90.000,00
JMBN Jubmes banka a.d. , Beograd 70.000,00
KMBN Komercijalna banka a.d. , Beograd 37.560,00
DINNPB Philip Morris Operations a.d. , Niš 36.500,00
AERO Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd 15.232,00
VPDU VP Dunav a.d. , Bačka Palanka 11.500,00
Akcije sa najvećim rastom cene na regulisanom tržištu (19.07.2019)
VPDU VP Dunav a.d. , Bačka Palanka 6,05%
DINNPB Philip Morris Operations a.d. , Niš 0,77%
NIIS NIS a.d., Novi Sad 0,29%
KMBNPB Komercijalna banka a.d. , Beograd 0,15%

Dnevni izveštaj


Dnevni izveštaj sa Beogradske berze - 19.07.2019.

Akcije

Tržište Ukupno Aktivna Dobitnici Gubitnici Bez promene Broj transakcija
Regulisano 30 8 4 2 2 59
MTP 481 2 1 0 1 7

Struktura prometa Broj transakcija Promet (din) Promet (EUR)
Regulisano 59 1.249.293 10.610
Listing 54 380.049 3.228
Prime Akcije 51 252.489 2.144
Prime Obveznice 0 0 0
Standard Akcije 3 127.560 1.083
Standard Obveznice 0 0 0
Open Market 5 869.244 7.382
Open Market Akcije 5 869.244 7.382
MTP 7 1.225.000 10.403
MTP Akcije 7 1.225.000 10.403
MTP Obveznice 0 0 0
Ukupno 66 2.474.293 21.013

Učešće stranih investitora
FIS 30,06%
b-FIS 60,13%
s-FIS 0,00%
FIB 0,00%
FIT 30,06%
Prema specifikaciji klijenata Centralnog registra

Dnevne promene


MTP - Obveznice - (19.07.2019)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
MTP - Akcije - (19.07.2019)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
INEU 35.000 2,94 82 84 29 1.015.000
TLKB 10.000 0,00 54 81 21 210.000
Open Market - Akcije - (19.07.2019)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
DINNPB 3.650 0,77 3.650 3.650 3.650 3.650 10 36.500
JMBN 7.000 -2,78 7.000 7.000 7.000 7.000 10 70.000
KMBNPB 1.300 0,15 1.298 1.300 1.298 1.300 578 751.244
VPDU 11.500 6,05 11.500 11.500 11.500 11.500 1 11.500
Standard Listing - Akcije - (19.07.2019)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
KMBN 3.130 -3,66 3.130 3.130 3.130 3.130 12 37.560
MTLC 2.000 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 45 90.000
Prime Listing - Obveznice RS - (19.07.2019)
Simbol Cena Prinos Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
Prime Listing - Akcije - (19.07.2019)
Simbol Cena Promena % Open Max Min VWAP Obim Promet
AERO 896 0,00 896 896 896 896 17 15.232
NIIS 685 0,29 681 686 681 682 348 237.257