Naslovna
Aktivnost


Akcije sa najvećim padom cene na regulisanom tržištu (20.09.2019)
FITO Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun -4,66%
AERO Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd -0,97%
NIIS NIS a.d., Novi Sad -0,59%
Akcije sa najvećim prometom na regulisanom tržištu (20.09.2019)
NIIS NIS a.d., Novi Sad 4.239.377,00
MTLC Metalac a.d. , Gornji Milanovac 1.591.800,00
KMBN Komercijalna banka a.d. , Beograd 998.040,00
IMPL Impol Seval a.d. , Sevojno 653.250,00
FITO Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun 305.000,00
DINNPB Philip Morris Operations a.d. , Niš 275.400,00
DNOS Dunav osiguranje a.d. , Beograd 52.200,00
AERO Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd 28.700,00
GLOS Globos osiguranje a.d. , Beograd 16.500,00
KMBNPB Komercijalna banka a.d. , Beograd 13.000,00
Akcije sa najvećim rastom cene na regulisanom tržištu (20.09.2019)
KMBN Komercijalna banka a.d. , Beograd 2,23%
DINNPB Philip Morris Operations a.d. , Niš 2,11%
MTLC Metalac a.d. , Gornji Milanovac 0,52%

Dnevni izveštaj


Dnevni izveštaj sa Beogradske berze - 20.09.2019.

Akcije

Tržište Ukupno Aktivna Dobitnici Gubitnici Bez promene Broj transakcija
Regulisano 30 10 3 3 4 70
MTP 476 3 1 1 1 19

Struktura prometa Broj transakcija Promet (din) Promet (EUR)
Regulisano 72 2.089.337.667 17.767.429
Listing 61 2.088.022.317 17.756.243
Prime Akcije 45 4.268.077 36.295
Prime Obveznice 2 2.081.164.400 17.697.924
Standard Akcije 14 2.589.840 22.024
Standard Obveznice 0 0 0
Open Market 11 1.315.350 11.186
Open Market Akcije 11 1.315.350 11.186
MTP 19 747.325 6.355
MTP Akcije 19 747.325 6.355
MTP Obveznice 0 0 0
Ukupno 91 2.090.084.992 17.773.784

Učešće stranih investitora
FIS 29,70%
b-FIS 50,30%
s-FIS 9,09%
FIB 0,00%
FIT 0,13%
Prema specifikaciji klijenata Centralnog registra

Dnevne promene


MTP - Obveznice - (20.09.2019)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
MTP - Akcije - (20.09.2019)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
AKDM 260 -3,70 332 400 332 86.320
GMON 2.100 0,00 898 223 100 210.000
SVRL 535 3,88 1.423 1.723 843 451.005
Open Market - Akcije - (20.09.2019)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
DINNPB 4.442 2,11 4.400 4.500 4.400 4.442 62 275.400
DNOS 2.900 0,00 2.900 2.900 2.900 2.900 18 52.200
FITO 3.050 -4,66 3.050 3.050 3.050 3.050 100 305.000
GLOS 330 0,00 330 330 330 330 50 16.500
IMPL 3.350 0,00 3.350 3.350 3.350 3.350 195 653.250
KMBNPB 1.300 0,00 1.300 1.300 1.300 1.300 10 13.000
Standard Listing - Akcije - (20.09.2019)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
KMBN 3.294 2,23 3.295 3.295 3.290 3.294 303 998.040
MTLC 1.918 0,52 1.900 1.920 1.900 1.918 830 1.591.800
Prime Listing - Obveznice RS - (20.09.2019)
Simbol Cena Prinos Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
RSO17153 103,4788 0,00 0,87 103,4788 103,4788 103,4788 103,4788 70.000 724.351.600
RSO19182 106,0010 0,00 0,01 106,0010 106,0010 106,0010 106,0010 128.000 1.356.812.800
Prime Listing - Akcije - (20.09.2019)
Simbol Cena Promena % Open Max Min VWAP Obim Promet
AERO 820 -0,97 820 820 820 820 35 28.700
NIIS 678 -0,59 682 682 676 680 6.237 4.239.377