Naslovna
Aktivnost


Akcije sa najvećim padom cene na regulisanom tržištu (25.02.2020)
IMPL Impol Seval a.d. , Sevojno -1,64%
TGAS Messer Tehnogas a.d. , Beograd -0,23%
MTLC Metalac a.d. , Gornji Milanovac -0,05%
Akcije sa najvećim prometom na regulisanom tržištu (25.02.2020)
KMBN Komercijalna banka a.d. , Beograd 2.463.510,00
NIIS NIS a.d., Novi Sad 1.931.805,00
ALFA Alfa plam a.d. , Vranje 821.515,00
TGAS Messer Tehnogas a.d. , Beograd 582.050,00
AERO Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd 442.682,00
JESV Jedinstvo a.d. , Sevojno 407.120,00
MTLC Metalac a.d. , Gornji Milanovac 84.010,00
FINT Fintel energija a.d. , Beograd 65.000,00
IMPL Impol Seval a.d. , Sevojno 17.705,00
Akcije sa najvećim rastom cene na regulisanom tržištu (25.02.2020)
AERO Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd 4,90%
JESV Jedinstvo a.d. , Sevojno 0,29%
KMBN Komercijalna banka a.d. , Beograd 0,13%

Dnevni izveštaj


Dnevni izveštaj sa Beogradske berze - 25.02.2020.

Akcije

Tržište Ukupno Aktivna Dobitnici Gubitnici Bez promene Broj transakcija
Regulisano 28 9 3 3 3 70
MTP 450 5 3 2 0 18

Struktura prometa Broj transakcija Promet (din) Promet (EUR)
Regulisano 70 6.815.397 57.973
Listing 64 5.394.127 45.884
Prime Akcije 37 2.439.487 20.751
Prime Obveznice 0 0 0
Standard Akcije 27 2.954.640 25.133
Standard Obveznice 0 0 0
Open Market 6 1.421.270 12.090
Open Market Akcije 6 1.421.270 12.090
MTP 18 7.492.025 63.729
MTP Akcije 18 7.492.025 63.729
MTP Obveznice 0 0 0
Ukupno 88 14.307.422 121.703

Učešće stranih investitora
FIS 11,53%
b-FIS 16,10%
s-FIS 6,95%
FIB 0,00%
FIT 11,53%
Prema specifikaciji klijenata Centralnog registra

Dnevne promene


MTP - Obveznice - (25.02.2020)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
MTP - Akcije - (25.02.2020)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
GFSO 787 0,77 175 173 75 59.025
GSFD 600 20,00 165 240 90 54.000
IRTL 1.320 -3,65 2.674 2.210 105 141.600
PDZA 10.603 0,03 785 719 660 6.998.000
RTAR 798 -0,25 520 300 300 239.400
Open Market - Akcije - (25.02.2020)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
ALFA 26.500 0,00 26.501 26.501 26.500 26.500 31 821.515
IMPL 3.541 -1,64 3.541 3.541 3.541 3.541 5 17.705
TGAS 15.317 -0,23 15.300 15.350 15.300 15.317 38 582.050
Standard Listing - Akcije - (25.02.2020)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
JESV 7.020 0,29 7.000 7.020 7.000 7.019 58 407.120
KMBN 3.204 0,13 3.200 3.240 3.195 3.204 769 2.463.510
MTLC 2.100 -0,05 2.101 2.101 2.100 2.100 40 84.010
Prime Listing - Obveznice RS - (25.02.2020)
Simbol Cena Prinos Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
Prime Listing - Akcije - (25.02.2020)
Simbol Cena Promena % Open Max Min VWAP Obim Promet
AERO 1.049 4,90 990 1.050 990 1.049 422 442.682
FINT 650 0,00 650 650 650 650 100 65.000
NIIS 739 0,00 738 740 735 739 2.614 1.931.805