Naslovna
Aktivnost


Akcije sa najvećim padom cene na regulisanom tržištu (18.10.2019)
MTLC Metalac a.d. , Gornji Milanovac -0,21%
Akcije sa najvećim prometom na regulisanom tržištu (18.10.2019)
KMBN Komercijalna banka a.d. , Beograd 13.484.080,00
NIIS NIS a.d., Novi Sad 5.335.905,00
MTLC Metalac a.d. , Gornji Milanovac 3.230.848,00
AERO Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd 987.994,00
DINNPB Philip Morris Operations a.d. , Niš 95.550,00
TGAS Messer Tehnogas a.d. , Beograd 74.700,00
IMPL Impol Seval a.d. , Sevojno 66.020,00
Akcije sa najvećim rastom cene na regulisanom tržištu (18.10.2019)
DINNPB Philip Morris Operations a.d. , Niš 0,84%
NIIS NIS a.d., Novi Sad 0,44%
TGAS Messer Tehnogas a.d. , Beograd 0,40%

Dnevni izveštaj


Dnevni izveštaj sa Beogradske berze - 18.10.2019.

Akcije

Tržište Ukupno Aktivna Dobitnici Gubitnici Bez promene Broj transakcija
Regulisano 29 7 3 1 3 114
MTP 471 3 1 2 0 75

Struktura prometa Broj transakcija Promet (din) Promet (EUR)
Regulisano 114 23.275.097 197.898
Listing 111 23.038.827 195.889
Prime Akcije 96 6.323.899 53.769
Prime Obveznice 0 0 0
Standard Akcije 15 16.714.928 142.120
Standard Obveznice 0 0 0
Open Market 3 236.270 2.009
Open Market Akcije 3 236.270 2.009
MTP 75 10.704.675 91.017
MTP Akcije 75 10.704.675 91.017
MTP Obveznice 0 0 0
Ukupno 189 33.979.772 288.915

Učešće stranih investitora
FIS 60,69%
b-FIS 63,26%
s-FIS 58,12%
FIB 0,00%
FIT 60,69%
Prema specifikaciji klijenata Centralnog registra

Dnevne promene


MTP - Obveznice - (18.10.2019)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
MTP - Akcije - (18.10.2019)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
GMON 2.001 -0,10 23.361 5.762 4.846 9.650.715
STUP 6.600 8,13 136 392 125 825.000
SVRL 540 -0,18 1.218 624 424 228.960
Open Market - Akcije - (18.10.2019)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
DINNPB 4.550 0,84 4.550 4.550 4.550 4.550 21 95.550
IMPL 3.301 0,00 3.301 3.301 3.301 3.301 20 66.020
TGAS 12.450 0,40 12.450 12.450 12.450 12.450 6 74.700
Standard Listing - Akcije - (18.10.2019)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
KMBN 3.280 0,00 3.280 3.280 3.280 3.280 4.111 13.484.080
MTLC 1.887 -0,21 1.900 1.950 1.886 1.887 1.712 3.230.848
Prime Listing - Obveznice RS - (18.10.2019)
Simbol Cena Prinos Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
Prime Listing - Akcije - (18.10.2019)
Simbol Cena Promena % Open Max Min VWAP Obim Promet
AERO 810 0,00 790 810 790 810 1.220 987.994
NIIS 683 0,44 674 685 674 683 7.810 5.335.905