Naslovna
Aktivnost


Akcije sa najvećim padom cene na regulisanom tržištu (18.09.2020)
NIIS NIS a.d., Novi Sad -0,34%
AERO Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd -0,22%
Akcije sa najvećim prometom na regulisanom tržištu (18.09.2020)
NIIS NIS a.d., Novi Sad 725.100,00
AERO Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd 9.086,00
FITO Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun 7.650,00
Akcije sa najvećim rastom cene na regulisanom tržištu (18.09.2020) Nema akcija sa rastom cene.

Dnevni izveštaj


Dnevni izveštaj sa Beogradske berze - 18.09.2020.

Akcije

Tržište Ukupno Aktivna Dobitnici Gubitnici Bez promene Broj transakcija
Regulisano 24 3 0 2 1 30
MTP 425 0 0 0 0 0

Struktura prometa Broj transakcija Promet (din) Promet (EUR)
Regulisano 36 1.691.452 14.384
Listing 35 1.683.802 14.319
Prime Akcije 29 734.186 6.244
Prime Obveznice 6 949.616 8.076
Standard Akcije 0 0 0
Standard Obveznice 0 0 0
Open Market 1 7.650 65
Open Market Akcije 1 7.650 65
MTP 0 0 0
MTP Akcije 0 0 0
MTP Obveznice 0 0 0
Ukupno 36 1.691.452 14.384

Učešće stranih investitora
FIS 39,52%
b-FIS 79,04%
s-FIS 0,00%
FIB 50,00%
FIT 45,40%
Prema specifikaciji klijenata Centralnog registra

Dnevne promene


MTP - Obveznice - (18.09.2020)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
MTP - Akcije - (18.09.2020)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
Open Market - Akcije - (18.09.2020)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
FITO 2.550 0,00 2.550 2.550 2.550 2.550 3 7.650
Standard Listing - Akcije - (18.09.2020)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
Prime Listing - Obveznice RS - (18.09.2020)
Simbol Cena Prinos Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
RSSDS20213 96,7500 0,00 0,04 96,7500 96,7500 96,7500 96,7500 14.434 164.213
RSSDS20214 95,5500 0,00 0,04 95,5500 95,5500 95,5500 95,5500 14.434 162.176
RSSDS20225 93,9200 0,00 0,02 93,9200 93,9200 93,9200 93,9200 14.434 159.409
RSSDS20226 92,0000 0,00 0,00 92,0000 92,0000 92,0000 92,0000 14.434 156.151
RSSDS20237 91,1000 0,00 0,00 91,1000 91,1000 91,1000 91,1000 14.434 154.623
RSSDS20238 90,1700 0,00 0,01 90,1700 90,1700 90,1700 90,1700 14.434 153.044
Prime Listing - Akcije - (18.09.2020)
Simbol Cena Promena % Open Max Min VWAP Obim Promet
AERO 911 -0,22 900 914 900 909 10 9.086
NIIS 578 -0,34 565 580 563 577 1.257 725.100