Naslovna
Aktivnost


Akcije sa najvećim padom cene na regulisanom tržištu (21.01.2020)
ENHL Energoprojekt holding a.d. , Beograd -5,80%
IMPL Impol Seval a.d. , Sevojno -2,21%
Akcije sa najvećim prometom na regulisanom tržištu (21.01.2020)
NIIS NIS a.d., Novi Sad 1.916.537,00
TGAS Messer Tehnogas a.d. , Beograd 1.051.300,00
FINT Fintel energija a.d. , Beograd 698.500,00
DINNPB Philip Morris Operations a.d. , Niš 694.960,00
ENHL Energoprojekt holding a.d. , Beograd 541.450,00
IMPL Impol Seval a.d. , Sevojno 64.600,00
DNOS Dunav osiguranje a.d. , Beograd 33.040,00
AERO Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd 9.950,00
Akcije sa najvećim rastom cene na regulisanom tržištu (21.01.2020)
FINT Fintel energija a.d. , Beograd 1,75%
NIIS NIS a.d., Novi Sad 1,65%
TGAS Messer Tehnogas a.d. , Beograd 0,58%
DINNPB Philip Morris Operations a.d. , Niš 0,02%

Dnevni izveštaj


Dnevni izveštaj sa Beogradske berze - 21.01.2020.

Akcije

Tržište Ukupno Aktivna Dobitnici Gubitnici Bez promene Broj transakcija
Regulisano 28 8 4 2 2 97
MTP 457 6 3 1 2 11

Struktura prometa Broj transakcija Promet (din) Promet (EUR)
Regulisano 97 5.010.337 42.617
Listing 82 3.166.437 26.933
Prime Akcije 82 3.166.437 26.933
Prime Obveznice 0 0 0
Standard Akcije 0 0 0
Standard Obveznice 0 0 0
Open Market 15 1.843.900 15.684
Open Market Akcije 15 1.843.900 15.684
MTP 11 541.223 4.604
MTP Akcije 11 541.223 4.604
MTP Obveznice 0 0 0
Ukupno 108 5.551.560 47.221

Učešće stranih investitora
FIS 13,78%
b-FIS 27,55%
s-FIS 0,00%
FIB 0,00%
FIT 13,78%
Prema specifikaciji klijenata Centralnog registra

Dnevne promene


MTP - Obveznice - (21.01.2020)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
MTP - Akcije - (21.01.2020)
Simbol Cena Promena % Ukupna ponuda Ukupna tražnja Obim Promet
DNREM 19.000 39,82 1 4 1 19.000
GFSO 775 9,15 200 230 200 155.000
INFM 1.200 -7,69 85 130 35 42.000
STUP 9.499 0,00 835 27 27 256.473
TRBG 4.600 0,00 1.156 225 5 23.000
VRBG 750 50,00 61 73 61 45.750
Open Market - Akcije - (21.01.2020)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
DINNPB 5.110 0,02 5.110 5.110 5.110 5.110 136 694.960
DNOS 3.304 0,00 3.304 3.304 3.304 3.304 10 33.040
IMPL 3.400 -2,21 3.400 3.400 3.400 3.400 19 64.600
TGAS 14.081 0,58 14.000 14.100 14.000 14.017 75 1.051.300
Standard Listing - Akcije - (21.01.2020)
Simbol Cena Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
Prime Listing - Obveznice RS - (21.01.2020)
Simbol Cena Prinos Promena % Cena na otvaranju Max Min VWAP Obim Promet
Prime Listing - Akcije - (21.01.2020)
Simbol Cena Promena % Open Max Min VWAP Obim Promet
AERO 995 0,00 995 995 995 995 10 9.950
ENHL 650 -5,80 650 650 650 650 833 541.450
FINT 641 1,75 640 650 640 641 1.090 698.500
NIIS 741 1,65 729 745 729 741 2.587 1.916.537